So ist Berlin: Still Under Construction …

Under Construction

Foto: Frans de Lippe 2013 – CC BY-NC 3.0